NIG s.r.o.

Kontakt

Sídlo firmy

NIG s.r.o.
Pražská 2, 040 01 Košice,
Slovenská republika

nig@nig.sk

IČO: 47 567 295
IČ DPH: SK 2023967484

Kontaktná osoba

Róbert Krajča
Konateľ
+421 918 491 007

Ing. Jana Antalíková
Office manager
+421 905 586 144

Jozefína Fabínyová
Asistent
+421 905 504 489

Mgr. Jozef Horák
Kontaktná osoba pre zahraničné styky
jhorak@nig.sk
+421 907 740 468

Prevádzka Kechnec

Branislav Šomodik
Zodpovedný vedúci
+421 918 267 278

Prevádzka vo výstavbe
Lehota nad Rimavicou časť Hámor

Miroslav Ivor
Zodpovedný vedúci
+421 907 136 260

Napíšte nám

* - povinné položky